Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH). 

Du kan læse mere om, hvordan du læser en vandanalyse her

Du finder de seneste vandprøver herunder:

18.07.2019 - Drikkevand - Andet 2

18.07.2019 - Drikkevand - Andet

23.05.2019 - Råvand - Gruppe B parametre 2

23.05.2019 - Råvand - Gruppe B parametre

08.04.2019 - Drikkevand, Ledningsnet - Andet

18.12.2018 - Råvand - Boringskontrol + org. mikroforurening

18.12.2018 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A + B parametre

31.10.2018 - Drikkevand -Normal kontrol, afgang vandværk

31.10.2018 - Drikkevand, Ledningsnet - Begrænset kontrol

21.06.2018 - Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer

27.03.2018 - Drikkevand - Begrænset kontrol