Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH). 

Du kan læse mere om, hvordan du læser en vandanalyse her

Du finder de seneste vandprøver herunder:

07.10.2021 - Drikkevand - Driftskontrol

22.07.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

23.03.2021 - Drikkevand - Driftskontrol

13.01.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

13.01.2021 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A parametre

30.11.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

02.09.2020 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

02.09.2020 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

02.09.2020 - Drikkevand - Driftskontrol

17.06.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

17.06.2020 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A parametre

09.01.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre