Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH). 

Du kan læse mere om, hvordan du læser en vandanalyse her


Du finder de seneste vandprøver herunder:

21.02.2024 - Drikkevand - Gruppe A parametre

21.02.2024 - Drikkevand - Driftskontrol

28.11.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

26.09.2023 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

22.05.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

22.05.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

19.01.2023 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A parametre

15.12.2022 - Drikkevand - Andet

15.12.2022 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A parametre

28.09.2022 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

28.09.2022 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

01.09.2022 - Råvand - Boringskontrol

06.07.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

12.04.2022 - Drikkevand - Driftskontrol

06.01.2022 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A parametre

15.12.2021 - Drikkevand - Driftskontrol

15.12.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

07.10.2021 - Drikkevand - Gruppe A+B parametre

07.10.2021 - Drikkevand - Driftskontrol

22.07.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

23.03.2021 - Drikkevand - Driftskontrol

13.01.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

13.01.2021 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A parametre


Du kan finde vores vandanalyser og indvindingsmængder i
GEUS' database Jupiter.

Miljøstyrelsen udgiver hvert 3. år en rapport om kvaliteten af det danske drikkevand. Du kan se rapporten for årene 2020-2022 herNæste rapport forventes udgivet inden udgangen af 2026.