Personale

Administration
Jakob Lauridsen
Ansat siden 2011. 

Sørger for kommunikation med bestyrelsen, almindelig administration, regnskab og budgetter, afregninger, aflæsninger og besvarer kundehenvendelser.


Vandværksdrift
Michael Mortensen
Ansat siden 1. august 2018.

Sørger for den tekniske drift af vandværket, udskiftning af målere, kontrol af boringer og ledningsnet samt andet forefaldende arbejde.