Nypudset vandværk

05/01/2022 - Bording Vandværk

Det er lige før vandværket også er nypudset
Vi har i hvert fald renoveret vore to rentvandsbeholdere, som begge ligger under jorden/bygningen. Derudover har vi udskiftet vore to trykfiltertanke fra 1970’erne, så vi i dag har et helt nyt trykfilteranlæg.

For at kunne sikre en god vandkvalitet har vi samlet set investeret for over kr. 1 mio. 

Investeringen er med til at sikre, at vi har et solidt vandværk der kan leve op til de gældende krav mange år frem i tiden.

Senest er der udskiftet 2 ældre pumper, og vi har i dag 6 velfungerende pumper, der sørger for, at der hele tiden er tryk på ledningsnettet.

Vi har i 2021 nedlagt det åbne filter, da det ville blive for dyrt at renovere. Det er erstattet af to nye trykfiltre som supplerer de to trykfiltre der blev indsat i 2017.