Vandspild

Det er vandværket, man ringer til, hvis der går hul på et rør et eller andet sted ude i forsyningsområdet. Vi vil hurtigt sørge for at lukke for vandet. Som forbruger skal man naturligvis også holde øje med vandspild på privat grund. 

  • 
Hvis det er muligt, skal du straks lukke for vandtilførslen hen til ledningsbruddet.

  • Ring til vandværket på tlf. 24 24 02 39 – vi svarer døgnet rundt.

  • Vi fejlsøger og udbedrer skaden hurtigst muligt og til gene for færrest mulige forbrugere.

  • Ved et ledningsbrud informerer vi med driftsmeddelelser her på hjemmesiden.

  • Vand koster penge – meget vand koster mange penge. Så jo hurtigere vi får udbedret fejlen jo mindre bliver regningen både for dig som forbruger og for hele vandværket.


Hvis uheldet er ude…
Hvis uheldet er ude, kan du søge om eftergivelse af vandafgift og vandværkets del af vandprisen.

Men kun når der er tale om vandspild fra en skjult installation i en ejendom, der bruges til beboelse. Vandspildet må ikke være sket med vilje.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet. 

Selvrisiko
Hvis kravet eftergives, har forbrugeren en selvrisiko på det anslåede årlige forbrug + 300 m3.

I tilfælde af utilsigtet vandspild, kan du læse mere om regler og rettigheder i vores regulativ.

Du finder regulativet her. Vi rådgiver og vejleder dig gerne, hvis du er i tvivl.