Bording Vandværk er...

Bording Vandværk er i dag et moderne og velfungerende vandværk.

Formålet har ikke ændret sig de sidste 100 år. Vi kan og vil fortsat levere rent og godt drikkevand uden tilsætning af kemikalier også i fremtiden. 

At drive et vandværk som Bording Vandværk, er en sag om helt rent vand og forsyningssikkerhed. Vi har et engageret personale og en bestyrelse, hvor mange har været medlemmer i årtier.

Dit vand kontrolleres med vandprøver, en omfattende egenkontrol og et godt samarbejde med en række professionelle leverandører, som alle ved, hvad der kræves af et moderne vandværk i dag.

På Bording Vandværk lægger vi stor vægt på forsyningssikkerheden. Derfor har vi et 2-strenget system, så vi altid har en "reserve-forsyning", når et af anlæggene skal serviceres. 

Ved den årlige generalforsamling fremlægges beretning og regnskab.
Alle vore forbrugere er meget velkomne.

Vi er i den heldige situation, at meget af vandværkets historie er bevaret i mindste detalje i Guldbogen. Historien går helt tilbage til 1913, og den er langt fra kedelig læsning. Du finder historien her.

Læs mere om Bording Vandværk, og hvordan vi sikrer dit drikkevand her.