Tilbageløbssikring

Det er vigtigt at sikre, at vand fra din vandinstallation ikke løber tilbage i vandværkets ledningsnet og giver forurening. Derfor er det meget vigtigt for Bording Vandværk, at tilbageløbssikringen bliver overholdt.

Dette er også relevant for private forbrugere, især hvis ejendommen har pool, regnvandsanlæg eller husdyrhold. Her skal tilbageløbssikringen kontrolleres hvert år.

Dit ansvar - din millionregning, hvis uheldet er ude.
Lovgivningen på området er ikke ny, men på trods af det oplever vi, at langtfra alle installationer er korrekt sikret. Dermed er vores drikkevand og virksomhedens økonomi i fare.

Forurening fra ejendommen er alene ejerens ansvar, og derfor opfordrer vi på det kraftigste til at få tjekket, om I har den korrekte tilbageløbssikring. Vandværket vejleder gerne, hvis der er behov for det. Vær dog opmærksom på, at det er dig, der skal betale og sørge for installation af korrekt sikring.

Hvilken tilbageløbssikring er den korrekte?
Du skal kontakte din VVS-installatør, som ved hvilke normer, din tilbageløbssikring hører ind under. 

Tilbageløbssikringen skal placeres umiddelbart før det forurenende medie. Tilbageløbssikringens type er afhængig af hvilke kemiske stoffer, bakterier eller virusser, der håndteres på installationen.

Tilbageløbssikringer er inddelt i 5 kategorier. De bruges til forskellige formål afhængigt af, hvor farligt det, der forgår inde på installationen, er.