Selvaflæsning

På Bording Vandværks vegne indhenter Energi Ikast måleraflæsning af vandmåleren fra fredag den 24. november 2023.

Der anvendes mail eller brevpost hvis Energi Ikast ikke har en mailadresse.

Der står på aflæsningskortet hvornår vi senest skal have din måleraflæsning.

Hvis du ikke fik afleveret din aflæsning, skal du henvende dig til Energi Ikast. Vi gør opmærksom på at vi opkræver et gebyr, når du afleverer din aflæsning for sent. 

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.