Intern overvågning

For at sikre, at vore forbrugere ikke kommer til at betale højere takster, end hvad rimeligt er, skal alle aftaler indgås på markedsvilkår, og alle aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet.

Det interne overvågningsprogram beskriver de forholdsregler og procedurer, der skal sikre, at ovennævnte betingelser overholdes.