Personale

Administration
Jakob Lauridsen

Ansat siden 2011. 

Sørger for kommunikation med bestyrelsen, almindelig administration, regnskab og budgetter, afregninger, aflæsninger og besvarer kundehenvendelser.

 

Vandværksdrift
Ulrik Christensen 

Ansat siden 1. august 2017.

Sørger for den tekniske drift af vandværket, udskiftning af målere, kontrol af boringer og ledningsnet samt andet forefaldende arbejde.